DEĞİRMENÜSTÜ HES | GÜLSAN HOLDİNG

DEĞİRMENÜSTÜ HES

Gülsan'ın ilk yenilenebilir enerji projesi olma özelliği taşıyan Kargaçayırı Regülatörü ve Değirmenüstü HES, Türkiye’nin güneyinde Akdeniz Bölgesi’nde, Kahramanmaraş ili, Andırın ilçesine bağlı Kargaçayırı ve Emirler Köyü hudutları dahilinde bulunan Körsulu Deresi üzerinde bulunmaktadır.

Proje kapsamındaki tesisler Kargaçayırı Regülatörü ve çökeltim havuzu, iletim tüneli, iletim kanalı, yükleme havuzu, cebri boru, santral binası, kuyruksuyu kanalı ve şalt sahası ve enerji nakil hattıdır.

Körsulu Deresi’nin üzerinde 1235.00m taban kotunda regülatör ile toplanan suyun 145 m uzunluğundaki iletim kanalı ve 2871 m uzunluğundaki 3.2 m çap ve atnalı kesitli T1 iletim tüneli vasıtası ile bir yükleme havuzuna iletilmesi ve yükleme havuzundan sonra 1335 m uzunluğundaki 3.2 m çap ve dairesel kesitli basınçlı T2 iletim tüneli ve 611 m uzunluğundaki 2.4 m çaplı cebri boru ile 15 m³/s debi, 940.00 m kuyruksuyu kotunda bulunan santral binasındaki düşey eksenli pelton türbinlere aktarılmaktadır. Santralde üretilen elektrik Andırın trafo merkezi bağlantısı ve 8 km 33 Kv Enerji Nakil Hattı ile enterkonnekte sisteme iletilmektedir.

Değirmenüstü HES, 05 Aralık 2008 tarihinde geçici kabulleri yapılmış ve uzlaştırılmaya esas veriş çekiş birimi olarak enterkonnekte sisteme enerji vermeye başlamıştır.

Değirmenüstü HES'in karbon emisyonu olarak çevresel değerlere yaptığı katkı yaklaşık 74.000 ton/yıl CO2 azaltımıdır.

Bu proje, yarattığı olumlu çevresel etki dolayısıyla bağımsız uluslararası denetim kuruluşları tarafından karbon emisyon azaltımı sertifikası [VER] ile ödüllendirilmiştir.
       

TEKNİK ÖZELLİKLER

       
Proje Debisi Brüt Düşü Kurulu Güç Firm Enerji
15,34 m³/s 297 m 40 MW 1,88 GWh/yıl
       
Sekonder Enerji Toplam Enerji     
112,38 GWh 114,26 GWh    
       
© 2016 Gülsan Holding Tüm Hakları Saklıdır.