HES PROJELERİ ÇEVRE KATKILARI | GULSAN HOLDİNG

HES PROJELERİ ÇEVRE KATKILARI


Yenilenebilir enerji konusundaki sayısız avantajlar artık bilinmekte. Fakat bugün yine biliyoruz ki; yenilenebilir enerji santralleri dahi, doğa üzerinde bir takım izler bırakmakta. Gülsan olarak biz enerji üretimi esnasında doğa üzerinde bırakılan bu olumsuz etkileri, başta yine santrallerimizin çevresi olmak üzere, azaltmak için çalışıyoruz.

Gülsan'ın kısa vadede işletmeye aldığı ve alacağı HES tesisleri ile bu anlamda çevreye yapacağı karbon azaltımı VER sertifikalarıyla belgelendirilmekte olup, santral başına yaklaşık;

• Değirmenüstü HES ........... 74.000 ton/yıl CO2
• Sefaköy HES ....................... 91.000 ton/yıl CO2
• Doğankaya HES ................ 53.000 ton/yıl CO2
• Kasımlar HES 1 ................. 44.000 ton/yıl CO2
• Kasımlar HES 2 ..................130.000 ton/yıl CO2

olmak üzere toplam 392.000 ton/yıl CO2 azaltımı sağlanacaktır.

Yenilenebilir kaynaklarla enerji üretiminin ülkeye sağlayacağı katkılar büyük öneme haizdir.

  • Projeler çevresinde bulunan okul, öğretmen evi, öğrenci yurdu, emniyet amirliği, spor tesisleri, ibadet yerleri ve lojman gibi kamusal alanların tamirat, bakım ve gerekli techizat destekleri temin edilmektedir.

  • Projeler çevresindeki yerleşim birimlerinde ikamet eden yüksek öğrenim öğrencilerine burs sağlanmaktadır.

  • Projeler çevresinde 100.000'ler ölçeğinde çeşitli fide, tohum ve ağacın toprakla buluşturulmaktadır.

  • Projelerin kurulu olduğu derelere ve baraj gölüne 5000'ler ölçeğinde balık konularak yetiştirilmektedir. Balıklar için göç yolları yapılmaktadır.

  • Yüzlerce arılı kovan ve arıcılık ekipmanı projeler çevresindeki çiftçilere ulaştırılarak, kendilerine üretecekleri ürünler için satın alma garantisi sağlanmaktadır. Böylece her yıl diğer iştigal alanlarına ilaveten gelir elde etmeleri sağlanmış olmaktadır.

  • Projeler çevresine hayvancılık ve tarım anlamında destek olunmaktadır. Bazı verimli ve özel büyükbaş hayvanların ürünlerinin çiftçiler adına pazarlama stratejilerinin geliştirilerek nihai tüketicilerle buluşturulması sağlanmaktadır.Ayrıca bir takım endemik tarım ürünlerinin de yetiştirilmesine destek sağlanmaktadır.

Uygulanan sosyal ve çevresel çalışmaların başarısı, sürdürülebilirliğin üç temel ayağı olan ekolojik, sosyal ve ekonomik koşulları olumlu etkilemesine dayanmaktadır.© 2016 Gülsan Holding Tüm Hakları Saklıdır.